Suunnitelmat ja strategiat

Suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisestä Keminmaan kunnassa vuosina 2021-2024 vuosittainen raportti kv 16.6.2022 § 70

 

Keminmaan Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen vuosittainen arviointi 2021 kv 16.6.2022 § 69 

 

Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman arviointi 2021 kv 16.6.2022 § 68

 

Keminmaan kunnan tiedonhallintamalli 2021 kh 16.3.2021 § 137

 

Keminmaan laaja hyvinvointikertomus 2021-2024 kv 27.1.2022

 

Talous- ja toimintasuunnitelma 2022 - 2024  kv 16.12.2021

 

Elinkeinostrategia vuosille 2019 - 2021  kv 30.8.2018

 

Kuntastrategia vuosille 2019 - 2021  kv 30.8.2018

  

 

Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma  kh 18.6.2019

 

Keminmaan laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2021 - 2024  kv 27.1.2022

 

Keminmaan kunnan maapoliittinen ohjelma vuosille 2017 - 2020  kv 24.4.2017

 

Meri-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma  kh 15.12.2015

 

Keminmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

 

Opas esteettömään liikkumiseen Keminmaassa     doc-muodossa

 

 

Suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisestä Keminmaan kunnassa vuosina 2020 - 2024  kv 16.12.2021

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2021 - 2024  kv 16.12.2021
 

Keminmaan kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa  kv  19.9.2019

 

 

 

Meri-Lapin seudullinen kotouttamisohjelma 2014 - 2017  kv 6.2.2014

 

Keminmaan kunnan takauspolitiikka  kv 10.11.2016

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2018  kh 24.11.2015 

 

Tietoturvapolitiikka  kh 15.12.2015