Yhteyshenkilöt

 
Vs. rakennustarkastaja
Pekka Nikkilä
puh. 040 595 8220
Email: etunimi.sukunimi@tornio.fi

 

Toimistosihteeri Jaana Kostiainen
puh. 040 831 7854
Email: etunimi.sukunimi@keminmaa.fi

 

 

RAKENNUSVALVONNAN LOMAKKEET (www.tornio.fi)

LUPAMAKSUT

Lupamaksut

Keminmaan kunta, Tornion kaupungin kunnallinen sääntökokoelma 1.4.2019 Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)

Mihin lupa tarvitaan?

Uuden rakennuksen, jonka pohja-ala on yli 7 m², rakentamiseen tarvitaan yleensä rakennuslupa.
Haja-asutusalueilla riittää joissakin tapauksissa kirjallisen ilmoituksen tekeminen.


Pörhölänkankaalla 1999

 

Rakennuksen korjaus-, muutos- ja laajennustöihin tarvitaan yleensä rakennuslupa tai toimenpidelupa.

Toimenpidelupa on haettava tai kirjallinen ilmoitus on tehtävä seuraavissa toimenpiteissä

  • maston (yli 15 m)
  • piipun (yli 8 m)
  • säiliön (yli 3 m³)
  • aita (korkeus yli 1,6 m)
  • venekatoksen
  • suurehkon laiturin
  • muistomerkin
  • mainoslaitteen rakentaminen
  • rakennuksen ulkoasun olennainen muuttaminen.


Poikkeuslupa tarvitaan yleensä rakennettaessa haja-asutusalueelle, vesistöjen rannoille tai jos poiketaan rakennuskaava-alueilla kaavamääräyksistä tai Keminmaan rakennusjärjestyksen määräyksistä. Poikkeusluvan tarpeellisuuden toteaa rakennustarkastaja. Poikkeusluvan myöntää Keminmaan kunnan tekninen lautakunta.

Rakennuspaikka

Rakentamisen aloitus tulisi tehdä rakennuspaikan valinnalla, koska rakennuspaikka voi rajoittaa minkälaisen rakennuksen juuri siihen paikkaan voidaan tehdä. Rakennuspaikan valintaan vaikuttavat perheolosuhteet, koulujen ja palveluiden läheisyys ja tarve, ympäristö, naapurit yms. Asumisen laatu riippuu em seikoista ja oman asunnon toimivuudesta ja laadusta. Jos rakentaminen aloitetaan ostamalla ihannetalo, jonka jälkeen lähdetään hankkimaan tonttia, niin voidaan päätyä huonosti toimivaan lopputulokseen.

Keminmaan kaava-alueiden vapaat tontit sijaitsevat Lautiosaaren keskustassa ja Pölhön Tasasenkankaalla, Jokisuulla, Pörhölänkankaalla, Pörhölänputaalla ja Kallinkankaalla. Osa tonteista on kunnan ja osa Keminmaan seurakunnan tai yksityisten omistamia.

Kaava-alueiden ulkopuolella haja-asutusalueilla kunnalla on tontteja Ilmolassa, Liedakkalassa ja Itäkoskella. Muutoin tilat ovat pääosin yksityisten omistamia. Rakennuspaikaksi vuokrattavien tai ostettavien määräalojen tai tilojen pitää olla taaja-asutuksen läheisyydessä kooltaan 5000 m². Varsinaisella haja-asutusalueella rakennuspaikan on oltava vähintään 2000 m³.