Siirry sisältöön

Vuoden vanhustekopalkinto 2023 haettavana Keminmaassa

8.8.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2030. Tavoitteena on ikäystävällinen Suomi – ikäystävällinen yhteiskunta- ikäystävällinen kunta.

Keminmaan vanhusneuvosto on päättänyt palkita Vuoden vanhusteon 2023 Keminmaassa. Palkinto jaetaan toista kertaa ja on suuruudeltaan 300 euroa. Palkinto jaetaan Taiteiden Yö-tapahtumassa lauantaina 30.9.2023.

Vuoden vanhusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka vaikutukset ovat tänä vuonna nähtävissä. Palkinnon avulla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta. Se myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut aktiivisesti vanhusväestön hyväksi tuomalla hyvinvointia ikäihmisille. Yksittäinen tekokin voi olla sellainen. Voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys ja ennakkoluuloton avaus uuteen näkemykseen.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavasta vanhusteosta päättää Keminmaan kunnan vanhusneuvosto.

Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä ehdotus vuoden vanhusteoksi, perustelut valinnalle sekä yhdyshenkilön yhteystiedot. Mukaan voi liittää myös muuta kuvaavaa materiaalia. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostilla vanhusneuvoston sihteerille sanna.jussila@keminmaa.fi tai postiosoitteella Keminmaan kunta, vanhusneuvosto/sihteeri Sanna Jussila, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

Hakemuksen tulee olla perillä perjantaihin 31.8.2023 mennessä.

Lisätietoja antaa vanhusneuvoston sihteeri Sanna Jussila 0408352530, sanna.jussila@keminmaa.fi.