Siirry sisältöön

Vapaa-aikapalveluiden vuosiavustukset haettavana 15.4.2023 mennessä

27.2.2023

Liikunta-avustukset

Sivistyslautakunta jakaa liikunta-avustusta keminmaalaisille rekisteröidyille urheiluseuroille niiden sääntömääräiseen toimintaan.

Hakulomakkeen lisäksi urheiluseuroilta vaaditaan liitteeksi seuraavat asiakirjat:
▪ toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
▪ tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
▪ tuloslaskelma edelliseltä vuodelta
▪ tase edelliseltä vuodelta
▪ tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
▪ toimintakertomus edelliseltä vuodelta
▪ toimintaselvitys edelliseltä vuodelta

Avustusta jaettaessa arvioidaan toiminnan määrä, laatu ja laajuus, toiminnan monipuolisuus ja jäsenmäärä. Painopisteinä ovat nuorten jäsenten määrä sekä toimintakertomuksiin kuvattu lapsille ja nuorille suunnattu toiminta ja toimintasuunnitelma. Urheiluseuran tulee osoittaa, miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Avustusta ei myönnetä urheiluseuralle, mikäli kunnanhallitus on jo myöntänyt vuosiavustusta kyseisenä vuonna. Avustukset ovat haettavissa 15.4.2023 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset tulee osoittaa

Keminmaan kunta
Sivistyslautakunta
Kunnantie 3, 94400 Keminmaa

Nuorisoavustukset

Sivistyslautakunta voi vuosittain talousarvioon varatun määrärahan rajoissa jakaa nuorisoavustusta keminmaalaisille rekisteröidyille nuorisojärjestöille ja nuorisoryhmille, jotka järjestävät nuoria palvelevaa toimintaa.

Hakulomakkeen lisäksi nuorisojärjestöiltä ja nuorisoryhmiltä vaaditaan liitteeksi seuraavat asiakirjat:
▪ toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
▪ tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
▪ tuloslaskelma edelliseltä vuodelta
▪ tase edelliseltä vuodelta
▪ tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
▪ toimintakertomus edelliseltä vuodelta
▪ toimintaselvitys edelliseltä vuodelta

Avustusta jaettaessa arvioidaan toiminnan määrä, laatu ja laajuus, toiminnan monipuolisuus ja jäsenmäärä. Painopisteinä ovat nuorten jäsenten määrä sekä toimintakertomuksiin kuvattu lapsille ja nuorille suunnattu toiminta ja toimintasuunnitelma. Nuorisojärjestön tai -ryhmän tulee osoittaa, miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä. Avustusta ei myönnetä nuorisojärjestölle tai -ryhmälle, mikäli kunnanhallitus on jo myöntänyt vuosiavustusta kyseisenä vuonna.

Avustukset ovat haettavissa 15.4.2023 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset tulee osoittaa

Keminmaan kunta
Sivistyslautakunta
Kunnantie 3, 94400 Keminmaa

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustusten ja apurahojen tarkoituksena on edistää kunnassa tapahtuvaa luovaa taiteen harjoittamista sekä omatoimista kulttuurin harrastamista. Sivistyslautakunta voi vuosittain talousarvioon varatun määrärahan rajoissa jakaa seuraavia avustuksia ja apurahoja:

1. Avustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville keminmaalaisille järjestöille, yhteisöille ja ryhmille

Avustukset kulttuuritoimintaan harjoittaville yhteisöille jaetaan hakemuksessa tarkoin määriteltyyn vuoden aikana toteuttavaan kohteeseen ja yhteisön toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä arvioidaan seuraavaa: kohteen ajankohtaisuus, kohteen merkitys kulttuuritarjonnan lisääjänä, toiminnan suunnitelmallisuus ja kohteen merkitys kuntalaisten osallisuuden lisääjänä. Järjestön, yhteisön tai ryhmän tulee osoittaa, miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Hakulomakkeen lisäksi vaaditaan liitteeksi seuraavat asiakirjat:
▪ toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
▪ tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
▪ tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
▪ toimintakertomus edelliseltä vuodelta
▪ tuloslaskelma edelliseltä vuodelta
▪ tase edelliseltä vuodelta

2. Apurahat taiteen opiskelijoille ja harrastajille

Apurahoja jaetaan lähinnä taideoppilaitoksissa opiskeleville lapsille ja nuorille sekä taiteen harrastajille kursseille osallistumisista ja materiaalikustannuksia varten sekä harrastaja- ja alkeisopiskelutason ylittäneille taiteen tekijöille käytettäväksi hakemuksessa määriteltynä vuoden aikana toteutettavaan kohteeseen. Etusijalla ovat lapset ja nuoret sekä hakijat, joille ei ole myönnetty edellisenä vuonna apurahaa.

Avustusten ja apurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että yhteisön kotipaikka on Keminmaassa tai henkilö on kirjoilla Keminmaassa. Edellytyksenä on myös, että mahdollisesti aikaisemmin myönnetyistä avustuksista tai apurahoista on tehty hyväksyttävät tiliselvitykset. Avustusta ei myönnetä järjestölle, yhteisölle tai ryhmälle, mikäli kunnanhallitus on jo myöntänyt vuosiavustusta kyseisenä vuonna

Avustukset ja apurahat ovat haettavissa 15.4.2023 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset tulee osoittaa

Keminmaan kunta
Sivistyslautakunta
Kunnantie 3, 94400 Keminmaa