Siirry sisältöön

Poikkeustalveen varautuminen Keminmaassa

29.12.2022

Keminmaan kunta, Keminmaan Energia ja Vesi Oy sekä vesivoiman tuottajat Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy kävivät marraskuussa yhdessä lävitse mahdolliseen sähköpulaan valmistautumista. Samassa yhteydessä keskusteltiin toimista sähköpulan välttämiseksi.

Suomen kantaverkkoyhtiön Fingrid Oy:n mukaan sähköpula on mahdollinen Suomessa erittäin kylminä ja tyyninä talvipäivinä. Jakeluverkkoyhtiöt voivat joutua katkaisemaan sähköjä alueellisesti ja väliaikaisesti. Näin varmistetaan, että sähköjärjestelmän tasapaino säilyy eikä sähköpula vaikuta yhteiskunnan tärkeimpiin toimintoihin.

”Kantaverkkoyhtiö Fingridin ohjeiden perusteella Keminmaassa paikallinen verkkoyhtiö toteuttaa mahdolliset sähkökatkot sekä tiedottaa niistä asiakkaille yhtiön tekstiviestijärjestelmällä”, kertoo Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kuula.

”Keminmaan kunta on syksyn mittaan varautunut jokaisella palvelualueella lyhyisiin sähkökatkoksiin. Varautuminen jatkuu. Samalla suunnitellaan toimet sähkönkulutuksen pienentämiseksi”, kertoo kunnanjohtaja Hannele Matinlassi.

Varovaisuutta jäällä liikkumiseen

Keminmaassa sijaitsevat Kemijoki Oy:n Taivalkosken voimalaitos ja PVO-Vesivoima Oy:n Isohaaran voimalaitos ovat Suomen suurimpia vesivoimalaitoksia. Talven aikana tarve sekä sähköenergialle että säätövoimalle on todennäköisesti korkea. Vesivoimayhtiöt ovat häiriöihin varautumisen lisäksi selvittäneet mahdollisuutensa lisätä sähkö- ja säätövoiman tuotantoa.

”Kemijoessa voi olla vettä liikkeellä tavanomaista talvea enemmän. Kemijoen pääuomalla voimalaitosaltaiden pinnankorkeus voi laskea tavanomaista alhaisemmaksi sähköpulamenettelyn aikana. Pinnankorkeudet ja virtaamavaihtelut pysyvät lupaehtojen asettamissa rajoissa”, toteaa Kemijoki Oy:n johtaja Ismo Heikkilä.

Pakkasilla ja jääkannen muodostumisella jo alkutalven aikana on suuri vaikutus lopputalveen. Mitä parempi ja kattavampi jääkansi saadaan heti alkutalvesta, sitä suotuisammin jääolot kehittyvät.

”Tänä talvena jäällä liikkumisessa pitää noudattaa entistä suurempaa varovaisuutta”, sanoo PVO-Vesivoima Oy:n ympäristöpäällikkö Aaro Horsma.

Vesivoimayhtiöt painottavat paikallistuntemuksen tärkeyttä. Hiihtäjien, moottorikelkkailijoiden ja muiden jäällä liikkujien on syytä pysyä valppaina. Jäät voivat röykkiöityä. Voi muodostua suppoa. Nämä voivat muuttaa virtaamia ja avata sulapaikkoja. Jäälle voi nousta vettä, ja rantavedet voivat olla tavanomaista runsaampia. Jääoloista voi siis muodostua arvaamattomia.

Jokainen voi vaikuttaa sähköpulan välttämiseen

Sähköpulan mahdollisuus on osin ennakoitavissa esimerkiksi sääennusteiden pohjalta. On myös mahdollista, että tilanne syntyy esimerkiksi suuren tuotantolaitoksen tai siirtoverkon häiriön yhteydessä ilman ennakkovaroitusta.

Tietoa sähköpulasta -verkkosivu esittelee kantaverkkoyhtiö Fingridin kolmiportaisen menettelyn sähköpulan varalle.

Jokainen sähkönkäyttäjä voi vaikuttaa sähköpulan syntymiseen vähentämällä omaa kulutustaan. Säästövinkkejä listaa esimerkiksi Motivan Astetta alemmas -kampanja.

Jokaisen on hyvä varautua häiriötilanteisiin. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta. Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille löytyy 72 tuntia -verkkosivustolta. Samalla sivustolla annetaan ohjeita myös toimintaan sähkökatkon aikana.

Valot pysyvät päällä, lyhyet katkot mahdollisia

Kantaverkkoyhtiö Fingrid, paikalliset jakeluverkkoyhtiöt, kunnat ja kaupungit, viranomaiset sekä energia-alan toimijat ovat varautuneet mahdollisiin sähköpulaan ja -katkoihin huolellisesti ennakolta. Ne toimivat poikkeustilanteissa yhteistyössä.

Fingridin mukaan kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Jos sähkön rajoittamiseen joudutaan, rajoitukset toteutetaan kahden tunnin kiertävinä sähkökatkoina. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään rajaamaan katkojen ulkopuolelle.

Sähkökatkon alkaessa kaikki sähkölaitteet on syytä sammuttaa. Näin esimerkiksi liesi, silitysrauta tai kahvinkeitin ei aiheuta sähköjen palauduttua tulipalon vaaraa.