Vanhusneuvosto 

Keminmaan vanhusneuvosto on Keminmaan kunnan alueella toimivien eläkeläis-, vanhus- ja veteraanijärjestöjen sekä
vanhustyötä tekevien kunnan viranhaltijoiden ja seurakunnan yhteistyöelin. Vanhusneuvosto toimii kokonaisvaltaisesti
koko kunnan ikäihmisten parhaaksi.

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat, sekä kunnanhallituksen edustajan. Hallitus pyytää seurakuntaa, eläkeläis-,
vanhustyö ja veteraanijärjestöjä nimeämään edustajan vanhusneuvostoon. Vanhusneuvostossa on 8-11 jäsentä sekä
kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus nimeää sihteerin. Sihteerinä toimii Satu Enqvist.

Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi (4 vuotta).

 

Keminmaan vanhusneuvoston toimintasääntö  Kunnanhallitus 8.5.2018

Vanhusneuvoston sivustolle

Vanhusneuvoston pöytäkirjat