Vammaispalvelut

Kehitysvammapalvelut

Keminmaan kunnan kehitysvammapalveluiden tehtävänä on tuottaa kehitysvammalain mukaisia palveluita
kehitysvammaisille asiakkaillemme. Kehitysvammalain perusteella järjestetään palveluja henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia.

Vammaispalveluiden sosiaalityö

 

Keminmaan huolehtii vammaispalvelulain puitteissa palveluiden järjestämisestä sekä taloudellisen tuen myöntämisestä vammaisille. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluita ja taloudellisia tukitoimenpiteitä järjestetään kunnan talousarviossa varaamien määrärahojen puitteissa. Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa ja tukitoimissa on jatkuva hakuaika. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

 

Palveluista saat lisätietoa ottamalla yhteyttä vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijään p. 040 5871625 (puh aika arkisin klo 10–11)

 

Hakemuslomakkeet:

Kuljetuspalveluhakemus shl mukaisiin kuljetuspalveluihin

Vammaispalveluhakemus

Omaishoidontuki hakemus alle 65 vuotiaat

Omaishoidontuki hakemus yli 65 vuotiaat

Hakemuslomakkeet ovat palvelukohtaisia ja löytyvät myös kunnan etusivulta kohdasta lomakkeet/sosiaalipalvelut.

 

Joukko- ja palveluliikenteen aikataulut löytyy tästä linkistä

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden tilausnumerot

 

Palveluseteliyrittäjälle

Hakemus palvelusetelituottajaksi - henkilökohtainen apu

Hakemus palvelusetelituottajaksi - kehitysvammaisten asumispalvelut

Hakemus palvelusetelituottajaksi - kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta

Palvelusetelisääntökirja