Valmarin museo

Valmars museum      

Avoinna kesäisin

 

 

Museo sijaitsee Valmarinniemessä Koverontiellä, 94450 Keminmaa

Ei pääsymaksua

 

 

Kuva - Bild: Aapo Mäenpää

 

Valmarin suku on asunut Valmarinniemellä 1600-luvulta lähtien.

Nykyinen Valmarin talo on rakennettu 1800-luvun alussa, jolloin pihapiiriin kuului myös vanhempi asuinrakennus ja kolme aittaa.

Tämän vuosisadan puolella asuinrakennus siirrettiin muualle ja aitat purettiin.

Nykyään päärakennuksen lisäksi pihapiirissä ovat aitta-navettarakennus ja lohikellari.

Talon pääelinkeinoina olivat maanviljelys, kauppa ja kalastus. Valmarin museo on 1920-30-lukujen mukaisessa asussa, jolloin talossa asui kolmihenkinen perhe: isä Edward, äiti Maria (o.s. Lassila) ja poika Arvi. Vuonna 1985 tohtori Arvi Valmari myi kotitalonsa ja sen alkuperäiset esineet Keminmaan kunnalle, jotta siitä voitaisiin tehdä museo.

Museo 040 865 7682

Lisätietoja vapaa-aikapalvelut puh. 040 835 2530

 

Öppet på sommaren

Museum ligger i Valmarinniemi, Koverontie, 94450 Keminmaa.
Ingen anmälningsavgift.

                                                                       
Valmars släkt har bott i Valmarinniemi sedan 1600-talets början.Nuvarande Valmars hus är byggt i 1800-talets början, då fanns även ett äldre bostadshus och tre häbren.
Denna århundrade flyttades bostadshuset och häbren monterades ner.
I dag finns förutom huvudbyggnaden en kornbod, häbre-lada och en laxkällare.
Husets huvudsakliga näringsverksamhet var odling, handel och fiske.
Valmars museum är från 1920-30-talets utformning, då bodde i huset tre personer, pappa Edward, mamma Maria (f Lassila) och sonen Arvi.
År 1985 doktor Arvi Valmari sålde hemgården och dess ursprungliga inventarier till Keminmaa kommun så att man skulle kunna göra ett museum.

Museum +358 40 865 7682
Mera information Tel.+358 40 835 2530.