Vakuutukset

Henkilövakuutukset

Rakentamista varten otetaan tavallisesti lainaa. Lainan hoitamisen varmistamiseksi on aiheellista tarkistaa, onko huoltajien henkivakuutusturva riittävä. Henkivakuutus takaa sen, ettei perhe kuolemantapauksen kohdatessa joudu myymään itse rakentamaansa taloa.

Perussääntö henkivakuutuksen määrästä on, että vakuutussumman tulisi kattaa perheen lainat ja vuoden ansiotulot.

Talkooväen tapaturmavakuutus

Oman perheeseen kuulumaton talkooväki vakuutetaan erikseen tapaturman varalta ryhmävakuutuksella. Talkooväen tapaturmavakuutus myönnetään yksityishenkilön oman kodin tai kesähuvilan rakentamisen tai peruskorjauksen ajaksi, vähintään kuukaudeksi ja enintään vuodeksi.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Rakentajan on otettava tapaturmavakuutus niille työntekijöille, jotka ovat häneen työsuhteessa eli silloin, kun

- perustuu työsopimukseen
- työtä tehdään työnantajan lukuun
- työ on vastikkeellista
- työnantajalla on johto- ja valvontaoikeus.

Työsopimus voi olla kirjallinen tai suullinen. Työstä saatava vastike on useimmiten rahapalkka, mutta se voi olla myös muu etuus, jolla on taloudellista arvoa. Esimerkiksi vastavuoroinen apu toiselle omakotirakentajalle on tällainen vastike, ja näin ollen tarvitaan tapaturmavakuutus.

Tapaturmavakuutus tulee ottaa, kun vieraan työvoiman päiviä kertyy kalenterivuodessa enemmän kuin 12. Merkitystä ei ole sillä, tekeekö yksi työntekijä töitä 12 päivää vai 12 työntekijää yhden päivän, eikä myöskään sillä, minä viikonpäivänä tai miten pitkää työpäivää tehdään.

Muista, että joudut maksamaan työttömyysvakuutusmaksun ja LEL-maksut LEL-eläkekassaan. Huolehdi myös ennakonpidätyksistä sekä työnantajan sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. Pidä kirjaa maksuista.