Työllisyysyksikkö

 

Ohjausta, neuvontaa ja tukea keminmaalaisille työnhakijoille ja työnantajille

 

 

Työllisyysyksikön tehtävä on työllisyysasioiden hoito ja työllisyyden edistäminen. Perustehtävää tukevat hyvät ja toimivat sivistys- ja hyvinvointiosaston työllistymisvalmiuksia tukevat palvelut. Työllistymisen edistämisen prosessit jakautuvat asiakasprosesseihin, työnantaja- ja yritysyhteistyöhön, sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä taustatyöhön.

 

Työllisyysyksikön tavoitteena on koota työllisyyden edistämisen palvelut sujuvaksi, työmarkkinoille pääsyä helpottavaksi palvelupoluksi.

  • Työllisyyspalveluja kohdennetaan sekä nuorille että aikuisille henkilökohtaisella palvelulla ja räätälöidyillä tarvelähtöisillä ratkaisuilla.
  • Työllistymistä edistetään sekä olemassa olevin TE-palveluiden toimenpitein työkokeilulla, palkkatukityöllä sekä liittämällä niihin osaamisen vahvistamista esim. työtehtäviä opinnollistamalla tai räätälöidyillä oppisopimusopinnoilla. Kunta tarjoaa taloudellista tukea työnantajille pitkään työttömänä olleen palkkaukseen kuntalisän muodossa. Tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan alueen työnantajien tarpeisiin tarvittavaa työvoimaa.