Turvallisuus

Turvallisuus ja omatoiminen varautuminen

Jokaisen tulee varautua itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin. Ihmisten omatoiminen varautuminen helpottaa viranomaisten työtä kriisin sattuessa. Päivittäisiin ja poikkeuksellisiinkin vaaratilanteisiin varautuminen on luonnollista aloittaa omista tiedoista ja taidoista sekä asuin- ja työympäristön turvallisuudesta.

 

Kuntalaisten omatoimista varautumista ylläpidetään ja kehitetään siten, että kuntalaisilla on riittävät valmiudet toimia oikein häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kuntalaisia myös kannustetaan osallistumaan erilaisiin turvallisuuskoulutuksiin (esimerkiksi alkusammutus ja ensiapu) ja kehittämään valmiuksiaan omatoimiseen varautumiseen liittyen.

 

Valmiuslain 1552/2011 mukaan poikkeusoloja ovat:

 • Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila,
 • Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöönottamista,
 • väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat,
 • erityisen vakava suuronnettomuus, tällaisen suuronnettomuuden välitön jälkitila ja vaikutuksiltaan erittäin vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

 

Häiriötilanteita ovat esimerkiksi vakavat luonnononnettomuudet, kuten myrskytuhot ja vedenpinnan äkillinen nousu. On olemassa myös ihmisen toiminnasta aiheutuvia häiriötilanteita, kuten mellakka ja terrorismi. Häiriötilanteita voi esiintyä niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissakin. Häiriötilanne voi koskea esimerkiksi koko valtakuntaa tai olla alueellinen tai paikallinen. Häiriötilanne voi myös liittyä ainoastaan johonkin toimintoon, esimerkiksi rahahuoltoon.

 

Väestöä voidaan varoittaa vaaran uhatessa monin keinoin kuten:

 • Yleisradion ja paikallisradioiden välittämät vaaratiedotteet
 • televisiokanavien välittämät vaaratiedotteet ja teksti-TV:n sivu 112
 • viranomaisten verkkosivut ja tiedotteet
 • väestöhälyttimillä annettavat äänimerkit ulkona liikkuvalle väestölle

 

YLEINEN VAARAMERKKI:

 • Yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki (pituus 7 sekuntia), jota TOSITILANTEESSA TOISTETAAN USEAAN KERTAAN.
 • Tarvittaessa käytetään myös kaiutinautoja (viranomaisen kuuluttama varoitus esim. poliisiautosta).
 • ”Vaara ohi” - merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.
 • Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni.

 

TOIMI NÄIN KUULTUASI YLEISEN VAARAMERKIN:

 • Siirry sisälle ja pysy siellä.
 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 •  Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi matkalla vaaraan.

HUOM! Ota selvää, miten asuntosi / vapaa-ajanasuntosi/ työpaikkasi ilmastointi on suljettavissa. Suunnittele ennalta, miten oman asuntosi tiivistäminen on tehtävissä.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

 

Keminmaan kunnan valmiussuunnitelma yleinen osa