Toimintaterapia

 

Yhteystiedot
Keminmaan terveyskeskus / toimintaterapia
Toimintaterapeutti
puh. 040 5681526

Toimintaterapeutin arvioon/toimintaterapiaan tullaan suullisen tai kirjallisen suosituksen kautta. Lähettävä taho voi olla mm. erikoissairaanhoito, vuodeosasto, neuvola, terveyskeskuspsykologi, kouluterveydenhuolto tai päiväkoti.

Toiminta-ajatus:

Tarjotaan toimintaterapeutin palveluja lapsi- ja aikuisasiakkaille. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Toimintakokonaisuuksien hallinnan arviointi ja kuntoutus voidaan kohdistaa esim. itsestä huolehtimiseen, kotielämään ja koulunkäyntiin. Taitojen ja valmiuksien arviointi ja terapia voidaan kohdistaa mm. motorisiin, kognitiivisiin ja psyykkisiin taitoihin ja valmiuksiin. Toimintaterapia toteutetaan yhteistyössä perheiden, muun terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja koulutoimen kanssa.

Tavoitteet:

Toimintaterapia lapsiasiakkailla ja nuorilla kohdistuu pääosin ei-kielellisten taitojen/valmiuksien tai/ja psyykkisten taitojen/valmiuksien harjoittamiseen. Aikuisasiakkailla toimintaterapia kohdistuu itsestähuolehtimisen- ja päivittäisissä toiminnoista suoriutumisen ja/tai yläraajojen motoriikan harjoittamiseen.