Dnro 29/2021 A-Metsä ja Tie Oy:n maa-aineslupahakemus, Keminmaa 

A-metsä ja tie Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa hiekan- ja soran ottamiseen. Toiminta sijaitsee Keminmaassa Kiimamaan alueella tilalla Kallio 241-404-6-313. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

 

Ottamisalueen pinta-ala on noin hehtaari ja ottamismäärä 9 000 k-m3. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan kahdeksi vuodeksi ja ottamissyvyys on 1-6 metriä. Maa-ainesta murskataan noin 5-7 työpäivän ajan. Maa-aines käytetään Holstinharjun metsätien perusparantamiseen.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 25.3.-3.5.2021 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteissa www.keminmaan.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

 

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 3.5.2021 mennessä osoitteeseen Urheilukatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

 

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja puh. 040 770 3239 sekä luvan hakijan yhteyshenkilö puh. 040 764 0152.

 

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Kuulutus Dnro 29/2021

 

Takaisin