Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro PSAVI/5608/2020 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta ympäristönsuojelulain mukaiseen lupahakemukseen

Kemin kaivoksen ympäristöluvan nro 137/2019 lupamääräyksen 21b muuttaminen, Keminmaa

Kuulutus Dnro 111/2020

Linkki asiakirjoihin

 

Takaisin