Julkiset kuulutukset

Tammikuu

26.1.2021  Dnro 5/2021 Väyläviraston kuulutus; Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa
20.1.2021  Valtuuston kokouskutsu ja esityslista kokoukseen 28.1.2021
20.1.2021  Haettavana koulupsykologin virka (3001) 1.8.2021 alkaen
15.1.2021  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan virka (3057) 9.8.2021 alkaen
15.1.2021  Rakennusvalvonnan pöytäkirja/Julkipanolista 15.1.2021

Marraskuu

26.11.2020  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2020
2.11.2020  Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset
2.11.2020  Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Syyskuu

4.9.2020  Lapin Ely-keskuksen päätös 2.9.2020 hakemukseen koskien lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA § 1)

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta