Maanmittauslaitos on 12.3.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Isohaara – Kemin tehdas suunnan määrittämistä varten 

Maanmittauslaitos on 12.3.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Isohaara – Kemin tehdas suunnan

määrittämistä varten. Tutkimukset koskevat johtovälillä Fingrid Oyj:n ja Metsä Fibre Oy:n voimajohtopylväitä.

 

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimus suunnitellun voimansiirtojohdon suunnan määrittämiseksi aloitetaan Kemin kaupungin ja Keminmaan kunnan

alueella aikaisintaan 7 päivän kuluttua tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

 

Kemissä 1.4.2020

METSÄ FIBRE OY

 

Kuulutus kokonaisuudessaan Dnro 37/2020

Takaisin