Viralliset ilmoitukset

Helmikuu

20.2.2020  Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätös tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisesta parveketupakointikieltohakemuksesta Asunto Oy Keminmaan Kunnantie 2
14.2.2020  Tukes kuuluttaa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun asetuksen (551/2009) nojalla lupahakemuksen, hakija Tornion Voima Oy
8.2.2020  YVA-kuulutus Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tammikuu

31.1.2020  Kaivoslupapäätös Sompuojan kaivospiiri KaivNro 4689, kaivoslupa KL2018:0009
23.1.2020  Kuulutus ja julkipanoilmoitus; Suunnittelutarveratkaisu STR 1-2020
23.1.2020  Keminmaan ympäristönsuojeluviranomainen (Meri-Lapin ympäristölautakunta) on myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan Old Pine Oy:lle / Simona Pinco. Päätös koskee rekikoira- ja koiratarhatoimintaa Keminmaan Honkamaassa, tilalla Honkamaa 241-401-56-2 / määräala M601
20.1.2020  Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020 -2026

Lokakuu

7.10.2019  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2019

Elokuu

19.8.2019  Kutsuntakuulutus

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas
5.7.2019  Ilmoitus asemakaavamuutosten vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville

Maaliskuu

29.3.2019  Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta