Rakennusvalvonnan Pöytäkirja/Julkipanolista 5.6.2019 

KEMINMAA                                          Pöytäkirja/Julkipanolista

Rakennusvalvonta                               05.06.2019                                                         Sivu 1

 

 

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 06.06.2019:

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

 

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

                                             

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä 06.06.2019 tätä päivää lukuunottamatta.

 

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimus osoitetaan Meri-Lapin ympäristölautakunnalle.

Oikaisuvaatimusosoite:

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Suensaarenkatu 4

95400 TORNIO

e-mail: tornio.kaupunk(at)tornio.fi

fax: (016) 431 073

 

Tämä ilmoitus on julkipantu  ilmoitustaululle 05.06.2019

 

 

 

Takaisin