Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL) 

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS NÄHTÄVÄNÄ 29.01. – 02.03.2018

Keminmaan kunnantalon teknisen toimen ilmoitustaululla (Kunnantie 3, 94400 Keminmaa, 2. krs) ja internetissä www.keminmaa.fi osiossa viralliset ilmoitukset.

 

Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)

 

Keminmaan kunta on asettanut nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti palvelualueen asemakaavan muutosluonnoksen ja siihen liittyvän aineiston. Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa maanomistajan yritystoimintaa tukeva alueen käyttö ja hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Osalliset ja muut keminmaalaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä nähtävillä oloaikana.

 

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaluonnoksesta on toimitettava kirjallisena kunnanhallitukselle osoitettuna 02.03.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Kunnantie 3, 94400 Keminmaa.

 

Lisätietoja valmisteluaineistosta antaa kunnaninsinööri Susanna Sandberg puh. 040 1244 351. 

 

Linkki aineistoon

 

Keminmaa 25.01.2018

Kunnanhallitus

 

Takaisin