Viralliset ilmoitukset

Tammikuu

16.1.2018  Yhteysviranomaisen lausunto Pyhänselkä-Keminmaa 400 + 100 kilovoltin voimajohtohankkeen arviointiohjelmasta
16.1.2018  Rakennustarkastajan lupahakemuksia koskeva ilmoitus, päätösten antopäivä 17.1.2018
8.1.2018  Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta
8.1.2018  Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja Suomen meriympäristön tila 2018
8.1.2018  Hakemus Koutosen eläinsuojan ympäristöluvan muuttamiseksi
2.1.2018  Yksityisteiden talvikunnossapitoavustukset 2018
2.1.2018  Presidentinvaali 2018

Joulukuu

28.12.2017  Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 20.12.2017 hyväksynyt seuraavan kaivosoikeuden (kaivospiirin) siirtoa koskevan hakemuksen. Malminetsintäluvan siirtoa koskeva päätös
28.12.2017  Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 20.12.2017 hyväksynyt seuraavan kaivosoikeuden (kaivospiirin) siirtoa koskevan hakemuksen. Kaivosoikeuden (kaivospiirin) siirtoa koskeva päätös
28.12.2017  Erityisopettajan (laaja-alainen) virka (3025) määräajaksi 8.2.-2.6.2018
20.12.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen, kunnanhallitus 7.6.2016 § 286
20.12.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös viranhaltijan virkasuhteen irtisanomista koskevaan valitukseen
20.12.2017  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen, valtuuston päätös 11.12.2014 § 122
20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Marraskuu

29.11.2017  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Morenia Oy:n ympäristölupaa kiinteistöllä 241-406-62-1 PR Kallio 1

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo