Viralliset ilmoitukset

Helmikuu

16.2.2018  Destia Oy:n maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset Illinkumpu 241-402-1-55
12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)
9.2.2018  Kuulutus ja julkipanoilmoitus poikkeusluvasta 241-407-26-60
8.2.2018  Sivistystoimessa haettavana koulukäyntiohjaajan osa-aikaisen (28,37h/vko) toimen (3634) sijaisuus ajalle 12.3. - 31.5.2018
8.2.2018  Varhaiskasvatuksessa haettavana erityislastentarhanopettajan osa-aikainen (50 %) toimi (3504)
8.2.2018  Maa-aineslain mukainen lupapäätös Alapaakkolan kylä, Mattila, RN:o 25:55, Kokkonen Kari
7.2.2018  Varhaiskasvatuksessa haetttavana hoitajan toimen (3549) sijaisuus ajalle 5.3. - 31.5.2018
2.2.2018  Kuulutus päätöksen antamisesta; Kemin kaivoksen rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden typpiselvityksen määräajan pidentäminen
1.2.2018  Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitukseen ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa, Outokumpu Chrome Oy, Tornio

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)
16.1.2018  Yhteysviranomaisen lausunto Pyhänselkä-Keminmaa 400 + 100 kilovoltin voimajohtohankkeen arviointiohjelmasta
8.1.2018  Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Joulukuu

28.12.2017  Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 20.12.2017 hyväksynyt seuraavan kaivosoikeuden (kaivospiirin) siirtoa koskevan hakemuksen. Malminetsintäluvan siirtoa koskeva päätös
28.12.2017  Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 20.12.2017 hyväksynyt seuraavan kaivosoikeuden (kaivospiirin) siirtoa koskevan hakemuksen. Kaivosoikeuden (kaivospiirin) siirtoa koskeva päätös
28.12.2017  Erityisopettajan (laaja-alainen) virka (3025) määräajaksi 8.2.-2.6.2018
20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Marraskuu

29.11.2017  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden julkipanoilmoitus koskien Morenia Oy:n ympäristölupaa kiinteistöllä 241-406-62-1 PR Kallio 1

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017