Dnro 108/2022 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.11.2022 nro 1188/2022, valitus ympäristölupa- ja vesitalousasiassa, Kemi, Tornio, Keminmaa 

Viite: asian diaarinumerot Vaasan hallinto-oikeudessa 20325/2020 ym.

 

PÄÄTÖSKUULUTUKSEN JULKAISEMINEN KUNNASSA

 

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksen 4.11.2022 nro 1188/2022 julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla päätöskuulutuksessa ilmenevän muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

 

Vaasan hallinto-oikeus pyytää julkaisemaan tiedon oheisesta julkisesta kuulutuksesta Keminmaan kunnan verkkosivuilla. Kaksikielisessä kunnassa julkinen kuulutus on julkaistava molemmilla kielillä.

 

Päätöskuulutus on saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

 

Kuulutus Dnro 108/2022

Takaisin