Dnro 1/2022 Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus - Valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 28.2.2020, nro 12/2020 (Veitsiluodon tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Kemi) 

Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus Dnro 1/2022

Kuulutus, luvan hakijan valitus sekä luvan hakijan valituksen osittainen peruutus pidetään nähtävillä 29.12.2021 – 28.1.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html)

 

 

Takaisin