Dnro 40/2021 Fingrid Oyj:n kuulutus Viitajärvi-Pyhänselkä -voimajohto 

Asianomaisten maanomistajien sekä käyttöoikeuden haltijoiden tiedoksi ilmoitetaan, että Fingrid Oyj on hakenut pysyvän käyttöoikeuden lunastusta 400 kV voimansiirtojohdolle
Viitajärvi-Pyhänselkä. Lunastuslain (603/77) 8 §:n mukaan on asianomaisille maanomistajille ja käyttöoikeuden haltijoille varattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.


Kaikkiin tiedossa oleviin maanomistajiin, joita kuuleminen koskee, otetaan kirjeitse yhteyttä. Kuulutuksen asiakirjat ja ohjeet lausunnon antamiseen ovat nähtävillä kuntien
internet-sivuilla ja/tai ilmoitustauluilla 30.4.2021 lähtien 30 vuorokauden ajan.

Tornio: Urheilukatu 4
Keminmaa: Rantatie 21
Simo: Ratatie 6
Ii: vain sähköinen ilmoitustaulu
Oulu: vain sähköinen ilmoitustaulu
Muhos: Asematie 14


Helsingissä 19.4.2021

FINGRID OYJ

Kuulutus Dnro 40/2021

Lunastuslupahakemus Viitajärvi-Pyhänselkä
1. Johtoalueen lunastustiedot
2. Lunastuslupakartta 1-20000
3. Reittikartta 1-400000
4. Johtoaluekuvat
5. Ympäristövaikutusten arviointiselostus
6. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Takaisin