Dnro 9/2021 Maa-aines- ja ympäristöluvan siirtäminen Morenia Oy:ltä (konkurssipesä) Kemin Ajotilaus Oy:lle, PR Kallio 1 241-406-62-1, Keminmaa 

Kuulutus Dnro 9/2021

 

Takaisin