Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027 

Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

 

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, Dnro LAPELY/4356/2020

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Linkki Osallistuminen vesienhoitoon -sivustolle

 

Kuulutus Dnro 117/2020

 

Takaisin