Julkiset kuulutukset

Joulukuu

1.12.2020  Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 1.12.2020

Marraskuu

30.11.2020  Perämeren jätelautakunnan jätetaksaan muutoksia
27.11.2020  PSAVIn päätös nro 147/2020, Dnro PSAVI/5608/2020 Kemin kaivoksen ympäristöluvan nro 137/2019 lupamääräyksen 21b muuttaminen
26.11.2020  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2020
19.11.2020  Maa-aineslupapäätös tilalle 241-407-7-88, Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy/Esa ja pojat
13.11.2020  Teknisen lautakunnan 11.11.2020 antamat poikkeuslupapäätökset
2.11.2020  Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset
2.11.2020  Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027

Lokakuu

1.10.2020  Yhteysviranomaisen lausunto, Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva YVA-ohjelma

Syyskuu

4.9.2020  Lapin Ely-keskuksen päätös 2.9.2020 hakemukseen koskien lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA § 1)

Maaliskuu

9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta