Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola ja Rovaniemi 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus 18.6.2020, Dnro PSAVI/932/2017

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 18.6.–10.8.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu mistä ne ovat luettavissa.


Lakimääräisen nähtävänä pidon lisäksi aluehallintovirasto lähettää hakemusasiakirjat myös paperisena nähtäville kuulutusaikana Kemin, Kemijärven ja Rovaniemen kaupunkien sekä Keminmaan, Tervolan, Pelkosenniemen, Savukosken, Kittilän, Enontekiön, Sallan ja Sodan-kylän kuntien asiointipisteisiin. Asiakkaita pyydetään erikseen varmistamaan kuntien asioin-tipisteiden aukiolo lomakauden ja poikkeusolojen vuoksi.


Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

 

 

Takaisin