Julkiset kuulutukset

Toukokuu

27.5.2020  Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro PSAVI/7988/2019
26.5.2020  Haettavana kunnossapitomestarin määräaikainen toimi (4501)
20.5.2020  Lapin ELY-keskuksen päätös 14.5.2020 onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskielto KL 54 §
20.5.2020  Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 22.5.2020
12.5.2020  Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista 12.5.2020
7.5.2020  Maanmittauslaitoksen kuulutus koskien siirtoehdotusta Kemin kaupungista Keminmaan kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista (enklaaveista)
6.5.2020  Kemin Ajotilaus Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupa kallion louhintaan sekä kierrätysasfaltin ja -betonin käsittelyyn tilalla 241-406-37-21 KTK-KUUSELA
4.5.2020  Perämeren jätelautakunnan jätetaksaan muutoksia

Huhtikuu

30.4.2020  Haettavana kiinteistöpäällikön virka (4001)
30.4.2020  Haettavana urheilualueen hoitajan toimi (4537)
24.4.2020  Suunnittelutarveratkaisu 02/2020, teknisen lautakunnan kokous 22.4.2020
24.4.2020  Martti Ahokkaan maa-aineslupa, Sora-aho 241-401-5-79, Keminmaa

Maaliskuu

31.3.2020  Maanmittauslaitos on 12.3.2020 antamallaan päätöksellä myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Isohaara – Kemin tehdas suunnan määrittämistä varten
9.3.2020  Perustellun päätelmän mielipiteen täydennys, Vesiluonnon Puolesta ry.

Lokakuu

7.10.2019  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2019

Heinäkuu

19.7.2019  Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehdas

Maaliskuu

29.3.2019  Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
6.3.2019  Yhteysviranomaisen lausunto Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta