allkiss.net Keminmaa - Viralliset ilmoitukset

Nähtävillä oleva asemakaavan muutosluonnos 

Keminmaan kunta asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti asemakaavan muutosluonnoksen koskien Lassilan alueen korttelia 3026 ja siihen liittyvää VL-aluetta sekä Palvelualueen kortteleita 3065 ja 3077 sekä niihin rajoittuvia katu- ja LT-alueita ja liittyvän valmisteluaineiston.

Lassilan ja Palvelualueen akmkaavaluonnos 12.9.2019, Lassilan ja Palvelualueen akm selostusluonnos 12.9.2019, OAS Lassilan ja Palvelualueen akm 9.9.2019

 

Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 9.10. – 23.10.2019 internetissä osoitteessa: www.keminmaa.fi ja kunnanviraston teknisen osaston ilmoitustaululla, os. Rantatie 21, 94400 Keminmaa. Osalliset ja muut keminmaalaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

 

Keminmaan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset muistutukset tulee jättää 23.10.2019 klo 15.30 mennessä kaavoittajalle osoitteessa Rantatie 21, 94400 Keminmaa tai sähköpostitse osoitteeseen pekka.makela@keminmaa.fi.

 

Lisätietoja asemakaavaluonnoksesta antaa mittausteknikko / kaavoittaja Pekka Mäkelä puh. 040-7314559.

Keminmaan kunnanhallitus

 

Takaisin