Maanmittauslaitos on 22.5.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Kemi – Isohaara – Keminmaa suunnan määrittämistä varten 

Metsä Fibre Oy:n kuulutus

 

Takaisin