Viralliset ilmoitukset

Helmikuu

21.2.2019  Rakennustarkastajan päätös lupa-asioissa
14.2.2019  Haettavana koulupsykologin virka (3001) 1.8.2019 alkaen
12.2.2019  Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt hylätyn ajoneuvon Pajukujalta Lautiosaaresta
7.2.2019  Sivistystoimessa haettavana luokanopettajan virka (3039), Lassilan koulu, 7.8.2019 alkaen
6.2.2019  Kuulutus; Kemijoki Oy hakee lupaa vanhan kivilouheen ottoluvan jatkamiseen
5.2.2019  Kuulutus ja lausuntopyyntö koskien Suomen osallistumista kaivostoimintaa koskevan hankkeen YVA-menettelyyn Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa

Tammikuu

28.1.2019  Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040
24.1.2019  Kuulutus ja julkipanoilmoitus tekninen lautakunta 23.1.2019

Joulukuu

12.12.2018  Asemakaavojen muutosehdotukset nähtävänä 12.12.2018 - 13.1.2019

Elokuu

13.8.2018  Nähtävillä oleva asemakaavamuutosehdotus palvelualueen korttelit 3066 ja 3051

Maaliskuu

19.3.2018  Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Helmikuu

12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)

Joulukuu

20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017