Viralliset ilmoitukset

Joulukuu

14.12.2018  Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma
13.12.2018  Tukes on kaivoslain (621/2011) perusteella 13.12.2018 hyväksynyt osittain varausilmoituksen Norrbotten Exploratorion Ab:lle, varauksen nimi Rovavaara
12.12.2018  Asemakaavojen muutosehdotukset nähtävänä 12.12.2018 - 13.1.2019
10.12.2018  Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutokset
4.12.2018  Haettavana perusopetuksen matematiikan ja liikunnan tuntiopettajan määräaikainen virka (3408) ajalle 7.2. - 1.6.2019
4.12.2018  Haettavana lastentarhanopettajan toimi (3510) määräajalle 1.2.2019 - 31.5.2019
4.12.2018  Haettavana luokanopettajan (3032) viransijaisuus, Lassilan koulu, ajalle 8.2. - 1.6.2019

Marraskuu

21.11.2018  Avoinna talous- ja henkilöstöjohtajan virka
2.11.2018  Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Lokakuu

19.10.2018  Rakennustarkastajan lupapäätökset 19.10.2018
1.10.2018  YVA-kuulutus Pyhänselkä-Keminmaa 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke

Elokuu

13.8.2018  Nähtävillä oleva asemakaavamuutosehdotus palvelualueen korttelit 3066 ja 3051

Maaliskuu

19.3.2018  Asemakaavan muutosluonnos Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Helmikuu

12.2.2018  Vireille tuleva asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Jokisuun kunnanosa, kortteleiden 5052 ja 5053 välinen leikkikenttäalue (VK)

Tammikuu

29.1.2018  Asemakaavan muutosluonnos; Pörhölänputaan kunnanosa, korttelit 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalue (M) ja lähivirkistysalue (VL)

Joulukuu

20.12.2017  Keminmaan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Elokuu

28.8.2017  Keminmaan Pörhölänputaan korttelien 3062 ja 3063, maa- ja metsätalousalueen (M) ja lähivirkistysalueen (VL) asemakaavan muutoksen vireilletulo
28.8.2017  Keminmaan Palvelualueen korttelien 3051 ja 3066 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen vireilletulo, Nähtävillä oleva asemakaavamuutosluonnos 13.11.2017