Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus ja päätös

 

Takaisin