Teknisen johtajan viran hakuaikaa on jatkettu 

Keminmaan kunta on päättänyt jatkaa

 

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN hakuaikaa

 

Teknisen johtajan virka on uusi kunnan uudistetun teknisen toimen johtamisjärjestelmän mukainen virka. Teknisen johtajan viranhoitoon kuuluu teknisen osaston johtaminen, osaston talous- ja henkilöstöhallinnon toteuttaminen, toimielimen budjettivastuun sekä koko kunnan investointien toteuttaminen, sidosryhmätyö sekä teknisen lautakunnan päätösten valmistelu ja täytäntöönpano. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2018 lukien tai sopimuksen mukaisena ajankohtana.

 

Viran kelpoisuusehtona on teknisen alan korkeakoulututkinto tai opistoasteen vastaava koulutus sekä riittävä työkokemus teknisen alan asiantuntija- tai esimiestehtävistä, riittävä tietämys kunnallisesta teknisestä toimesta sekä usean vuoden kokemus johtamistehtävistä. Viran tehtäväkohtainen palkka on 4.422,60 €/kk.

 

Hakemus tulee täyttää sähköisesti osoitteessa keminmaa.fi/avoimet työpaikat. Viran hakuaika päättyy 21.6.2018, klo 15.00. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista arvioijaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Aikaisemmin toimitetut hakemukset otetaan huomioon.

 

Lisätietoja antavat kunnanhallituksen puheenjohtaja Soili Rautio puh. 040 5959949 tai soi-li.rautio@keminmaa.fi, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Hannu Roivainen puh. 040 5064741 tai hannu.roivainen@keminmaa.fi sekä kunnanjohtaja Mauri Posio puh. 040 6766376 tai mauri.posio@keminmaa.fi.

 

Keminmaan kunnanhallitus

Takaisin