Talouspalvelut

Talouspalvelut tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja ulkoiset taloushallinnon palvelut nopeasti,
joustavasti ja laadukkaasti sekä huolehtii johtamista ja päätöksentekoa tukevasta ajantasaisesta laskentatoimesta.

Tehtäväalueita

 • Laskentajärjestelmien kehittäminen ja ylläpito
 • Talous- ja toimintasuunnitelman laadinta
 • Talousarvion seuranta ja raportointi
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös
 • Ostoreskontra 
 • Maanvuokrat
 • Kassanhallinta ja maksuliikenne
 • Myyntireskontra ja perintä
 • Otto- ja antolainaus
 • Palkka- ja henkilöstöhallinto

 

Talous- ja henkilöstöjohtaja

 

 

Kirjanpito, myyntireskontra, laskutus ja maanvuokrat

 • Pääkirjanpitäjä Päivi Hietala, puh. 040 672 0272
 • Kirjanpitäjä Eija Manninen, puh. 040 628 0606

Ostoreskontra

 • Kirjanpitäjä Jaana Oinas, puh. 040 673 6774

Palkka- ja henkilöstöhallinto

 • Palkkasihteeri Maarit Keskimaula, puh. 040 831 7967
 • Palkkasihteeri Anneli Vuokila, puh. 040 831 7951