Talouspalvelut

Talouspalvelut tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja ulkoiset taloushallinnon palvelut nopeasti,
joustavasti ja laadukkaasti sekä huolehtii johtamista ja päätöksentekoa tukevasta ajantasaisesta laskentatoimesta.

Tehtäväalueita

 • Laskentajärjestelmien kehittäminen ja ylläpito
 • Talous- ja toimintasuunnitelman laadinta
 • Talousarvion seuranta ja raportointra 
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös
 • Ostoreskontra 
 • Maanvuokrat
 • Kassanhallinta ja maksuliikenne
 • Myyntireskontra ja perintä
 • Otto- ja antolainaus
 • Palkka- ja henkilöstöhallinto

Talousjohtaja Pirkko Kallaanvaara, puh. 040 573 9154

Kirjanpito, ostoreskontra, maanvuokrat ja perintä

 • Pääkirjanpitäjä Johanna Mört, puh. 040 673 6774
 • Kirjanpitäjä Päivi Hietala, puh. 040 672 0272

Maksuliikenne, laskutus, myyntireskontra ja perintä

 • Kirjanpitäjä Minna Järvenpää, puh. 040 628 0606

Palkka- ja henkilöstöhallinto

 • Palkka/henkilöstösihteeri Aino-Maija Juusola, puh. 040 641 1424
 • Palkkasihteeri Maarit Keskimaula, puh. 040 831 7967
 • Palkkasihteeri Anneli Vuokila, puh. 040 831 7951