Sivistyslautakunnan kokoukset

Sivistyslautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden neljäntenä keskiviikkona klo 17.30 alkaen lukuun ottamatta heinäkuuta ja joulukuuta, jolloin kokous pidetään tarvittaessa ja toukokuuta ja elokuuta, jolloin kokousta siirretään viikolla.

Vuonna 2017 kokouspäivät ovat em. muutokset huomioon ottaen 25.1.; 22.2.; 22.3.; 26.4.; 17.5.; 28.6.; 30.8.; 27.9.; 25.10. ja 22.11.


Esityslista toimitetaan jäsenille hallintosäännön mukaisesti. Esityslistan sisällysluettelo toimitetaan kunnan Internet-sivulle.


Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa pöytäkirjan tarkistamista seuraavana kunnanviraston aukiolopäivänä ja tarkistettu pöytäkirja siirretään nähtäväksi kunnan kotisivuille Internetiin.