Rekisteriselosteet

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla.

Tässä luettelossa ovat henkilötietolain mukaiset Keminmaan kunnan rekisteriselosteet. Osastot vastaavat omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Luettelo täydentyy koko ajan.

 

 

Saavutettavuusseloste

 

Keminmaan kunnan tietosuojavastavaan yhteystieto on tietosuojavastaava@keminmaa.fi