Perämeren jätelautakunta

Perämeren jätelautakunnan johtosäännön 1 §:n mukaan lautakunta toimii jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävissä niissä kunnissa, jotka ovat sopineet jäteasioidensa siirtämisestä yhteiselle lautakunnalle. Sopimukseen voi myös liittyä muita kuntia.

Johtosäännön 2 §:n mukaan lautakunta toimii Tornion kaupungin lautakuntana. Kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymän hallintosäännön 10 §:n mukaan Tornion kaupungin sekä Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion yhteisessä Perämeren jätelautakunnassa on 10 jäsentä. Kukin yhteistyökunta valitsee lautakuntaan 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.


Tornion kaupungin valitsema jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii Kemin kaupungin valitsema jäsen. Johtosäännön 4 §:n mukaan esittelijänä lautakunnassa toimii Tornion kaupungin tekninen johtaja. Lautakunnassa asiat käsitellään ja päätetään esittelijän esittelystä tai lautakunnan niin päättäessä puheenjohtajan selostuksen perusteella ilman esittelyä. Lautakunta valitsee itselleen sihteerin.


Johtosäännön 5 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa. Lautakunta vastaa ja päättää jätelain (1072/1993) toimeenpanoon liittyvistä kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä, jotka käyvät tarkemmin ilmi johtosäännöstä.


Tasa-arvolain muutoksella, joka tuli voimaan 1.6.2005, kiintiövaatimus ulotettiin myös "kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiin". Käytännössä tämä tarkoittaa myös niitä toimielimiä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esimerkiksi kuntayhtymän
yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen edellyttää ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja.

 

Keminmaan valtuusto on valinnut kokouksessaan 15.6.2017 jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2017 - 2021 seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Teemu Alatalo

Eeva Lääkkö, kv 30.1.20 § 8

Eija Nieminen

Timo Kallio

 

Linkki kokousasiakirjohin

Linkki Perämeren jätelautakunnan sivustolle