Palveluseteli

 

Mikä on palveluseteli?

Palvelusetelillä voi valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Asiakas saa itse valita yksityisen palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta omien tarpeiden mukaan. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta, jossa asiakas voi itse päättää kuka hänelle tuottaa palvelun, milloin ja missä.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on kuitenkin oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu, joko omana tuotantona tai ostopalveluna.

Miten palvelusetelin saa?

Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Päätöksen palvelusetelistä tekee sosiaali- tai terveysalan viranhaltija.

Palvelusetelin hinta

Palvelusetelin hinta on tulosidonnainen eli palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan tuloista.
Asiakas maksaa palveluntuottajalle vain sen määrän, joka ylittää palvelusetelin arvon.

 

Esimerkki. Palvelusetelin arvo on 20€. Asiakas ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta hintaan 42€. Asiakas maksaa palveluntuottajalle tällöin 22€ hoidosta.

 

Hyväksytyt palveluntuottajat

Keminmaan kunta hyväksyy ja ylläpitää rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä.

Kotihoidon palveluseteliyrittäjät

 

Keminmaan kunnan hyväksymät palveluseteliyrittäjät tehostettuun palveluasumiseen:

Palveluseteliyrittäjät

Keminmaan kunnassa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

  • kotihoitohttps://www.keminmaa.fi/hallinta/logout.php
  • henkilökohtainen avustajatoiminta
  • suun terveydenhuolto
  • vanhusten tehostettu palveluasuminen

 

Keneen voi ottaa yhteyttä:

Kotihoito: palveluohjaaja puh. 040 5783 289 

Henkilökohtainen avustajatoiminta: vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijä puh. 040 5871 625

Tehostettu palveluasuminen: palveluohjaaja puh. 040 5783 289 

 

Palvelusetelihakemus kotihoitoon

Hakemus palveluasumiseen

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta

Sitran palveluseteliesite