Varhaiskasvatus ja esiopetus

Palvelupuhelin: 040 180 1059 

 

Varhaiskasvatustoimisto on muuttanut kunnantalolle os. Kunnantie 3, 94400 Keminmaa
- toimisto sijaitsee toisessa kerroksessa
- kunnantalon pääoven vieressä on postilaatikko, johon voi jättää varhaiskasvatukselle tarkoitettua postia.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien.

Varda -tietovaranto - pdf

Varda tiedote - pdf

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin; hoitoaikojen ilmoittaminen,
varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

 

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

                          
Varhaiskasvatushoitopaikan irtisanominen

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa - sano lapsesi paikka irti hyvissä ajoin (2 vkoa) oman alueesi varhaiskasvatusyksiköiden johtajalle (koskee myös koulun aloittavia ja koululaisia). Varmistat näin, että varhaiskasvatuksen hoitolaskutus kohdallasi lakkaa.

 

* * *

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Jokaisella alle kouluikäisellä  lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta ja vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta siihen. Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Keminmaan kunnassa varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa hoitajan kotona ja esiopetuksessa. Vanhemmilla on myös mahdollisuus järjestää lasten hoito itse Kelan kotihoidontuella tai palkata kotiin hoitaja Kelan yksityisen hoidon tuella.

Olethan yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelunumeroon puh. 040 180 1059, jos jokin asia mietityttää. 

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Esiopetuksen yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma

Liikunnan vuosisuunnitelma

Leikki varhaiskasvatuksessa