Varhaiskasvatus ja esiopetus 

Palvelupuhelin: 040 180 1059 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien.

Varda -tietovaranto - pdf

Varda tiedote - pdf

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin; hoitoaikojen ilmoittaminen,
varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

 

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

                          
Ajankohtaista

(27.4.2021)

Oheisena linkki; Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilun-opetussuunnitelman-perusteet

 

(19.4.2021)

KAKSIVUOTINEN ESIOPETUS

Keminmaan kunta on valittu aikana kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeiluun valittiin 105 kuntaa.

Kokeilu alkaa ensi syksynä ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.Valtioneuvosto osoittaa paikat, missä esiopetusta voidaan kunnassamme järjestää. Toimipaikkojen ja henkilöstön tulee täyttää tiettyjä kriteerejä. Viisivuotiaana esiopetuskokeiluun osallistuminen on maksutonta (4h/päivä) muusta ajasta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Tulemme lähettämään kaksivuotiseen esiopetukseen kokeiluun kuuluville perheille esitteet ja hakulomakkeet kaksivuotiseen esiopetukseen hakemiseksi huhtikuussa.
Esiopetus järjestään alueellisesti kunnan varhaiskasvatusyksiköissä Kirkonmäen, Lautiosaaren ja Kellomäen päiväkodeissa.

Laki 1046/2020.

Kaksivuotisen esiope­tuksen kokeilun tarkoi­tuksena on

vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
selvittää perheiden palveluvalintoja
saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Opetushallitus on laatinut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet. Keminmaa kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan kevään aikana. Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma painottaa leikkiä ja leikissä oppimista, lasten osallisuutta, yhdessä tekemistä sekä lasten mielenkiinnon kohteista lähtevää tutkivaa oppimista.

Kokeilurekisteri

Koeasetelmasta sekä koeryhmän kokeiluun osallistumisesta tallennetaan kokeilulain 9 §:n mukaisesti seuraavaa tietoa Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin.

* * *

TIEDOTE - Sivistyspalvelut ja koronavirus (10.3.2020)

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen on ajankohtaista varhaiskasvatuksessa, kouluissa, vapaa-aikapalveluissa ja kirjastossa. Seuraamme valtakunnallisten ja paikallisten viranomaisten ohjeistuksia ja noudatamme niitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ajankohtaista koronaviruksesta CONVID-19 –sivulta löytyy päivitetyt tiedot tilanteesta ja toimintaohjeet.  

Tällä hetkellä on erittäin tärkeää huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta. Opettakaa oikeaoppinen käsienpesu ja yskiminen lapsille ja nuorille kotona THL:n käsienpesu- ja yskimisohjeiden mukaisesti ja seuratkaa, että kaikki toimivat näiden ohjeiden mukaan. Keskustelkaa tilanteesta lasten ja nuorten kanssa heidän kehitystasonsa huomioiden.

Myös päiväkodeissa ja kouluissa ohjeistetaan lapset ja nuoret hyvään käsi- ja yskimishygieniaan ja sivistyspalveluiden henkilökunta huolehtii omasta käsi- ja yskimishygieniastaan. Oppimis- ja toimintaympäristöissä on tehostettu kosketuspintojen siivoamista.

Jos olette oleskelleet uuden koronaviruksen epidemia-alueella (Manner-Kiinassa, Iranissa, Etelä-Koreassa sekä Italiassa) ja teille tai lapsellenne tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, älkää tuoko lastanne varhaiskasvatukseen tai päästäkö kouluun, vaan soittakaa terveyskeskuksen koronavirustiedusteluiden palvelupuhelimeen 040 825 1072.

Vaikka teillä ei olisi oireita, mutta olette matkustaneet epidemia-alueella, toivoisimme teidän ilmoittavan siitä koulun rehtorille tai varhaiskasvatusyksiköiden johtajalle varautumista varten.

Tiedotamme teitä tarvittaessa lisää koronavirukseen ja varautumiseen liittyvistä asioista.

Keminmaan sivistyspalveluiden puolesta
Hannele Matinlassi
vs. sivistystoimenjohtaja

* * * * *

Varhaiskasvatustoimisto (avoinna 8.00-15.30) on muuttanut 27.3.2018 alkaen uusiin tiloihin
os. Väylätie 6, 94400 Keminmaa
- toimisto sijaitsee Keminmaan kirjastolla, sisäänkäynti Väylätien puolelta.
- kirjaston ollessa suljettuna, sisään pääsee ovikelloa soittamalla
- kirjaston pääoven vieressä on postilaatikko, johon voi jättää varhaiskasvatukselle tarkoitettua postia.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Jokaisella alle kouluikäisellä  lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta ja vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta siihen. Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Keminmaan kunnassa varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa hoitajan kotona ja esiopetuksessa. Vanhemmilla on myös mahdollisuus järjestää lasten hoito itse Kelan kotihoidontuella tai palkata kotiin hoitaja Kelan yksityisen hoidon tuella.

Olethan yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelunumeroon puh. 040 180 1059, jos jokin asia mietityttää. 

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma

Liikunnan vuosisuunnitelma