Kulttuuriavustukset järjestöille/yhteisöille/ryhmille ja yksityisille henkilöille

Avustukset on haettavissa vuosittain 15.4 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Kulttuuriavustukset 

- avustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville keminmaalaisille järjestöille,yhteisöille ja ryhmille

- apurahat taiteen opiskelijoille ja harrastajille

Kulttuuriavustushakemus / järjestöt, yhdistykset ja ryhmät  RTF  /   PDF
Kulttuuriavustushakemus / yksityiset henkilöt  RTF  /   PDF

 

Hakemuslomakkeita saa Keminmaan sivistystoimistosta puh. 040 831 7920

Hakemukset tulee osoittaa os.
Keminmaan kunta
Sivistyslautakunta
Rovaniementie 31
94400 Keminmaa

Keminmaan sivistyslautakunta

 

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustusten ja apurahojen tarkoituksena on edistää kunnassa tapahtuvaa luovaa taiteen harjoittamista sekä omatoimista kulttuurin harrastamista.

Sivistyslautakunta jakaa talousarvioon varatun määrärahan rajoissa seuraavia avustuksia ja apurahoja:

1) avustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville keminmaalaisille järjestöille, yhteisöille ja ryhmille

Avustukset kulttuuritoimintaan harjoittaville yhteisöille jaetaan hakemuksessa tarkoin määriteltyyn vuoden aikana toteuttavaan kohteeseen ja yhteisön toiminnan tukemiseen.

Avustusta myönnettäessä arvioidaan mm. seuraavaa: kohteen ajankohtaisuus, kohteen merkitys kulttuuritarjonnan lisääjänä, toiminnan suunnitelmallisuus ja kohteen merkitys kuntalaisten osallisuuden lisääjänä.

Hakulomakkeen lisäksi vaaditaan liitteeksi seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
- tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
- tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
- toimintakertomus edelliseltä vuodelta
- tuloslaskelma edelliseltä vuodelta
- tase edelliseltä vuodelta
2) apurahat taiteen opiskelijoille ja harrastajille

Apurahoja jaetaan lähinnä taideoppilaitoksissa opiskeleville nuorille sekä taiteen harrastajille kursseille osallistumisista ja materiaalikustannuksia varten sekä harrastaja- ja alkeisopiskelutason ylittäneille taiteen tekijöille käytettäväksi hakemuksessa määriteltyyn vuoden aikana toteutettavaan kohteeseen. Etusijalla hakijat, joille ei ole myönnetty edellisenä vuonna apurahaa.

Avustusten ja apurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että yhteisön kotipaikka on Keminmaassa tai henkilö on kirjoilla Keminmaassa. Edellytyksenä on myös, että mahdollisesti aikaisemmin myönnetyistä avustuksista tai apurahoista on tehty hyväksyttävät tiliselvitykset.
Avustukset ja apurahat on haettavissa vuosittain 15.4 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustusten ja apurahojen käytöstä on tehtävä tiliselvitykset viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.