Kunnan kokousasiakirjat 1.1.2018 alkaen löytyvät tästä linkistä

Kunnanhallituksen kokoukset 2019

Vuonna 2019 kunnanhallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti kuukauden 2. ja 4. tiistai klo 15 seuraavasti:

Tiistai 15.1.2019
Tiistai  5.2.2019
Tiistai 19.2.2019
Tiistai 12.3.2019
Tiistai 26.3.2019
Tiistai 9.4.2019
Tiistai 23.4.2019
Tiistai 7.5.2019
Tiistai 21.5.2019
Keskiviikko 5.6.2019
Tiistai 18.6.2019

Tiistai 13.8.2019
Tiistai 27.8.2019
Tiistai 10.9.2019
Tiistai 1.10.2019 (muuttunut aika)
Tiistai 15.10.2019 (muuttunut aika)
Tiistai 29.10.2019 (muuttunut aika)
Tiistai 12.11.2019
Tiistai 19.11.2019 klo 12 TA-kokous
Tiistai 26.11.2019
Tiistai 10.12.2019

Kokouskutsu ja asialista toimitetaan jäsenille sähköisesti vähintään 4 päivään ennen kokouspäivää.

 

Valtuuston kokoukset 2019

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti vuonna 2019 torstaisin klo 18.00 seuraavan aikataulun mukaisesti:

Torstai 31.1.2019
Torstai 21.3.2019
Torstai 23.5.2019 (huhtikuun kokous siirretty toukokuulle)
Maanantai 17.6.2019 (ylimääräinen kokous)
Torstai 27.6.2019 (muuttunut aika)


Torstai 19.9.2019
Torstai 14.11.2019
Torstai 12.12.2019

 


Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Liitteitä ei julkaista, jos ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä.