Kunnan kokousasiakirjat 1.1.2018 alkaen löytyvät tästä linkistä

Kunnanhallitus kokoontuu v. 2019

Vuonna 2019 kunnanhallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti kuukauden 2. ja 4. tiistai klo 15 seuraavasti:

15.1. (3. tiistai), 5.2. (1. tiistai), 19.2. (3. tiistai), 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., keskiviikkona 5.6. (muuttunut aika), 18.6. (3. tiistai),
13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 12.11., 26.11., 10.12.
Kokouskutsu ja asialista toimitetaan jäsenille sähköisesti vähintään 4 päivää ennen kokouspäivää.

Valtuusto kokoontuu v. 2019

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti vuonna 2019 torstaisin klo 18.00 seuraavan aikataulun mukaisesti:

31.1., 21.3., 23.5. (huhtikuun kokous siirretty toukokuulle), 17.6. (ylimääräinen kokous), 27.6. (muuttunut aika), 19.9., 14.11., 12.12.


Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Liitteitä ei julkaista, jos ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä.