Keminmaan kunnan kehitysvammapalvelut


Vammaispalveluiden vs.sosiaalityöntekijä Jenni Ailinpieti 040 587 1625

 

Uudet asiakkaat

Kehitysvammapalveluiden asiakkaaksi tullaan kun asiakas on saanut lääkärin lausunnon kehitysvammaisuudesta.
Uusia asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä sosiaalityöntekijään.

 

Palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma

Kaikille kehitysvammapalveluiden asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelma  ja erityishuolto-ohjelma. Palvelusuunnitelman laatimista varten asiakaan tulee ottaa yhteyttä kehitysvammapalveluiden vastaavaan ohjaajaan tai sosiaalityöntekijään.

Erityishuolto-ohjelma laaditaan yleensä samassa yhteydessä, erityishuolto-ohjelman laatii kehitysvammapalveluiden
vastaava ohjaaja ja hyväksyy hyvinvointilautakunta.

Lasten ja nuorten kuntoutussuunnitelmat laaditaan joko Länsi-pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalla tai Kolpeneen palvelukeskuksessa.
Aikuisten kuntoutussuunnitelmat laaditaan pääsääntöisesti  perusterveydenhuollossa.

Lisätiedot ja ajanvaraukset palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman laatimiseksi

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä puh 040 587 1625

 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Ohjausta ja neuvontaa vammaispalvelulain mukaisista palveluista (esim. kuljetuspalvelut, omaishoidontuki, asunnon muutostyöt,
henkilökohtainen avustaja) saa vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä.

 

Kelan etuudet

(esim. kuntoutus, vammaistuet, tulkkauspalvelut, erityishoitoraha sairaan lapsen vanhemmille, eläkettä saavan hoitotuki)
Kelan etuuksista saa tarkempia tietoja http://www.kela.fi/ tai lähimmästä Kelan toimistosta.

 

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten poliklinikkapalvelut hankitaan Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalta ja tarvittavat tutkimus ja
kuntoutusjaksot Kolpeneen palvelukeskukselta Rovaniemeltä.

 

Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikka

Erityispoliklinikalla laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa kuntoutussuunnitelma
niistä palveluista ja tukitoimista joita kehitysvammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen arjessa.

 

Erityispoliklinikka

 • -Erityispoliklinikka järjestää, tuottaa ja kehittää kehitysvammaisten lasten ja nuorten
  erityispalveluja yhteistyössä
  kunnan perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden kanssa
 • -Erityispoliklinikan asiakkaaksi tullaan kunnan kehitysvammahuollon toimesta
  ja työ painottuu lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön, erityisesti alle 22-vuotiaisiin.
 • -Erityispoliklinikalla on vastaava lääkäri ja moniammatillinen työryhmä.

 Erityispoliklinikan Palveluohjaaja

 • auttaa ja neuvoo kehitysvammaisuuteen liittyvissä pulmatilanteissa
 • ohjaa tarvittaviin palveluihin
 • toimii linkkinä kunnan ja erikoissairaanhoidon välillä
 • toimii yhteistyölinkkinä perheiden ja viranomaisverkostojen kanssa
 • auttaa konsultaatioissa ja erityistilanteissa

Palveluohjaaja Taina Urpunen Puh. 016 243 627, 040 482 3316

 

Kolpeneen palvelukeskuksen tutkimus- ja kuntoutusjaksot

Tutkimus- ja kuntoutusjaksot (esim. autismikuntoutus, monivammaisten ja liikuntaesteisten kuntoutus)

Palvelua sovelletaan silloin kun asiakkaan elämäntilannetta ja kuntoutustarvetta ei voida riittävästi selvittää kuntoutusneuvolakäynnillä
tai asiantuntijakonsultaatioin; esim. jos asiakas tarvitsee useita päiviä kestäviä tutkimuksia tai asiakkaan on vaikea suoriutua
vaativista tutkimuksista uudessa ympäristössä lyhyessä ajassa tai asiakkaan palvelutarve
muuttuu kotikunnassa äkillisesti (esim. ympärivuorokautisen hoidon ja valvonnan tarve, arvio erikoissairaanhoidon tarpeesta jne.).

Tutkimusjaksojen kesto on 5-14 vuorokautta ja ne toteutetaan laitoshoitona. Jakson perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma
kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

Kolpene, sosiaalityöntekijä Puh. 040 771  3292

 

Kehitysvammaisten koululaisten kuntouttava aamu- ja iltapäivätoiminta

Mikäli asiakkaalle on kuntoutussuunnitelmassa suositeltu kuntouttavaa aamu- ja iltapäivätoimintaa
tulee vanhempien ottaa
yhteyttä kehitysvammahuollon vastaavaan ohjaajaan.

Kehitysvammaisten koululaisten kuntouttavaa ja aamu-ja iltapäivähoitoa järjestetään
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Keminmaan kunnan sivistystoimen kanssa.
Lisätietoja aamu-ja iltapäivähoidosta vapaa-aikasihteeri Sanna Jussilalta.

Lisätiedot
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä 040 587 1625

Vapaa-aikasihteeri  Puh. 040 835 2530