Kehittämistyöryhmä

Kehittämistyöryhmän jäsenet

Auli Tasala, puheenjohtaja, varalle Minna Lehtoväre

Anne Puotiniemi, sihteeri

Raimo Arponen, varalle Eeva Lääkkö

Soili Rautio, varalle Rauli Koskela

Tommi Lepojärvi, varalle Tuula Eilittä

Helena Halttu, varalle Risto Rimpisalo

Hannu Tikkala, varalle Jyrki Savikuja

Mauri Posio

Helena Bomström

Marja Kynsijärvi

Katja Raatikainen

Hannele Matinlassi

Jussi Korpi

Seppo Selmgren

Päivi Hietala 

Kehittämistyöryhmän muistiot

 Muistio 1-2020