Kaksivuotinen esiopetus

 

Keminmaan kunta on valittu aikana kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeiluun valittiin 105 kuntaa.

Kokeilu alkoi syksyllä 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.Valtioneuvosto osoittaa paikat, missä esiopetusta voidaan kunnassamme järjestää. Toimipaikkojen ja henkilöstön tulee täyttää tiettyjä kriteerejä. Viisivuotiaana esiopetuskokeiluun osallistuminen on maksutonta (4h/päivä) muusta ajasta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.


Kaksivuotinen esiopetus järjestään alueellisesti kunnan varhaiskasvatusyksiköissä elokuussa 2022 Kirkonmäen, Lautiosaaren, Pölhön ja Lassilan päiväkodeissa.

Kaksivuotisen esiope­tuksen kokeilun tarkoi­tuksena on

-vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
-kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
-selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
-selvittää perheiden palveluvalintoja
-saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen

 

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Kaksivuotisen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2021-2022

 

Kokeilurekisteri

Koeasetelmasta sekä koeryhmän kokeiluun osallistumisesta tallennetaan kokeilulain 9 §:n mukaisesti seuraavaa tietoa Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin.

Kaksivuotisen esiopetuksen yksiköt

Kaksivuotista esiopetusta järjestetään alueellisesti lukuvuonna 2021-2022 kunnan varhaiskasvatusyksiköissä Kirkonmäen, Lautiosaaren ja Kellomäen päiväkodeissa.

 

Keminmaan kunnassa esiopetusyksiköt on jaettu varhaiskasvatusyksiköiden johtajien kesken seuraavasti

varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
Merja Koskinen
040 828 1787 / puhelinaika klo 8-9.30
merja.koskinen@keminmaa.fi

 

Kirkonmäen päiväkoti (5-6 v.)
(Kirkonmäen vanhakoulu)
Väylätie 33
94400 Keminmaa

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Teija Alaperä
kirkonmaki@keminmaa.fi

-  Koiramäki, 040 182 0832
-  Ihmemaa, 040 616 3304

__________________________________________________________________________________

varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
Marjo Mansikka
040 486 3841 / puhelinaika klo 8.00-9.30
marjo.mansikka@keminmaa.fi

                                          

Lassilan päiväkoti (5-6.)
Koulutie 2 (Lassilan keltainen koulu)
94450 Keminmaa

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Aila Halttu

040 581 5339, 040 708 7007
lassilan.paivakoti@keminmaa.fi

- Poutapilvet 040 581 5339
- Päivänpaisteet 040 708 7007

____________________________________________________________________________

varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
Mari Kuivalainen
040 578 6026 / puhelinaika klo 8.00-9.30
mari.kuivalainen@keminmaa.fi

 

bbbb
 

Lautiosaaren päiväkoti (5v.)
Lautiosaarentie 11
94500 Keminmaa

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Kristiina Tukia
040 742 0817
lautiosaaren.paivakoti@keminmaa.fi

___________________________________________________________________________

Kaksivuotisen esiopetuksen työpäivät

Lukuvuoden 2022-2023 esiopetuspäivät (PDF)

Syyslukukausi 22.8.-21.12.2022
Kevätlukukausi 9.1.-31.5.2023