Kaksivuotinen esiopetus

 

Keminmaan kunta on valittu aikana kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeiluun valittiin 105 kuntaa.

Kokeilu alkoi syksyllä 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017.Valtioneuvosto osoittaa paikat, missä esiopetusta voidaan kunnassamme järjestää. Toimipaikkojen ja henkilöstön tulee täyttää tiettyjä kriteerejä. Viisivuotiaana esiopetuskokeiluun osallistuminen on maksutonta (4h/päivä) muusta ajasta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.


Kaksivuotinen esiopetus järjestään alueellisesti kunnan varhaiskasvatusyksiköissä elokuussa 2022 Kirkonmäen, Lautiosaaren, Pölhön ja Lassilan päiväkodeissa.

Kaksivuotisen esiope­tuksen kokeilun tarkoi­tuksena on

-vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
-kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
-selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
-selvittää perheiden palveluvalintoja
-saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen

 

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Kaksivuotisen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2021-2022

 

Kokeilurekisteri

Koeasetelmasta sekä koeryhmän kokeiluun osallistumisesta tallennetaan kokeilulain 9 §:n mukaisesti seuraavaa tietoa Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin.

Kaksivuotisen esiopetuksen yksiköt


Kaksivuotista esiopetusta järjestetään alueellisesti lukuvuonna 2021-2022 kunnan varhaiskasvatusyksiköissä Kirkonmäen, Lautiosaaren ja Kellomäen päiväkodeissa.

 

Keminmaan kunnassa esiopetusyksiköt on jaettu varhaiskasvatusyksiköiden johtajien kesken seuraavasti

 

varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
Merja Koskinen
p. 040 828 1787 / puhelinaika klo 8-9.30
merja.koskinen@keminmaa.fi

 

Kirkonmäen päiväkoti (5-6 v.)
(Kirkonmäen vanhakoulu)
Väylätie 33
94400 Keminmaa

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Teija Alaperä
kirkonmaki@keminmaa.fi

-  Koiramäki, p. 040 182 0832

-  Ihmemaa, p. 040 616 3304

__________________________________________________________________________________

 

vs. varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
Lea Kauppi
p. 040 578 6021 / puhelinaika klo 8.00-9.30
lea.kauppi@keminmaa.fi

 


                                                  

Kellomäen vuoropäiväkoti
Vehkatie 2
94450 Keminmaa

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Satu Rovala
p. 040 742 2984
kellomaki@keminmaa.fi

- Sinikellot p. 040 809 6466
- Lumikellot p. 040 8479 968

____________________________________________________________________________

varhaiskasvatusyksiköiden johtaja
Mari Kuivalainen
p. 040 578 6026 / puhelinaika klo 8.00-9.30
mari.kuivalainen@keminmaa.fi

 

bbbb
 

Lautiosaaren päiväkoti (5v.)
Lautiosaarentie 11
94500 Keminmaa

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Saija Hellevaara
p. 040 742 0817
lautiosaaren.paivakoti@keminmaa.fi

___________________________________________________________________________

Kaksivuotisen esiopetuksen työpäivät

Lukuvuoden 2021-2022 esiopetuspäivät (PDF)

Syyslukukausi 18.8. - 21.12.2021
Kevätlukukausi 10.1. - 25.5.2022

 

Lukuvuoden 2022-2023 esiopetuspäivät (PDF)

Syyslukukausi 22.8.-21.12.2022
Kevätlukukausi 9.1.-31.5.2023