Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen tarkoituksena on helpottaa ikäihmisten arkielämän sujumista, luoda edellytyksiä itsenäiselle selviytymiselle ja osallisuudelle sekä mahdollistaa tarvittava hoito ja hoiva. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita sekä hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään, itsenäistä suoriutumistaan ja osallisuuttaan sekä ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta. Iäkkään henkilön hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa.


Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat Keminmaan kunnassa 1.1. - 30.6.2021 

 

Ateriapalvelua ja kauppa-apua tarjoavat yritykset

 

Palveluohjaus
Palveluohjaaja opastaa ja tarjoaa tietoa ikääntyvälle väestölle tarkoitetuista palveluista ja auttavat arjen sujumiseen liittyvissä kysymyksissä esim. turvallisuudesta ja kotihoidon palvelujen saannista.

Palveluohjaaja tulee uuden asiakkaan luokse arviointikäynnille, jolloin kartoitetaan ihmisen sen hetkinen palveluiden tarve ja laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Ikäihminen itse tai lähiomainen soittaa palveluohjaajalle ja pyytää tekemään palvelutarpeen arvioinnin.

Palvelutarpeen arviointipyynnön tullessa, asiakkaaseen otetaan yhteys kahden arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen selvitys suoritetaan 7 arkipäivän kuluessa.

 

Palveluohjauksen tehtävänä on tarjota neuvontaa ikääntyneiden ja omaishoitajien palveluista Keminmaan kunnassa. Palveluohjaaja vastaa myös omaishoidon tukeen liittyvistä asioista.  Palveluohjaaja on yhdyshenkilö intervallihoitoon ja palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Palveluohjaajat puh. 040 5783 289 ja 040 1825 266  maanantai, tiistai ja torstai  klo 9.00 - 11.00

 

Tällä lomakkeella voit ilmaista huolesi helposti ja nopeasti.

https://virtu.fi/keminmaa-huoli-ilmoitus

Huolesi voi liittyä esimerkiksi terveyteen, jaksamiseen tai muuttuneeseen käyttäytymiseen. Lomake menee automaattisesti Keminmaan kunnan palveluohjauksen henkilökunnalle, jotka ottavat yhteyttä ja huolehtivat jatkosta

 

Miten varaudun ikääntymiseeni?

Kun ikääntyminen pelottaa tai mietityttää, siihen ja sen suunnitteluun kannattaa satsata aikaa. Näin sinä ja läheisesti saatte huolettomamman elämän.