Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen tarkoituksena on helpottaa ikäihmisten arkielämän sujumista, luoda edellytyksiä itsenäiselle selviytymiselle ja osallisuudelle sekä mahdollistaa tarvittava hoito ja hoiva. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita sekä hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään, itsenäistä suoriutumistaan ja osallisuuttaan sekä ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta. Iäkkään henkilön hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa.

 

Länsi-Pohjan seniorineuvonta

Länsi-Pohjassa halutaan helpottaa ikäihmisen sosiaali- ja terveyspalveluiden avun ja neuvonnan saantia.
Palvelu on käytettävissä 16.10.2017 – 31.1.2018.

Soittamalla yhteiseen neuvontanumeroon 016 46 91 555, ma-pe klo 9-14

 

Palveluohjaus
Palveluohjaaja opastaa ja tarjoaa tietoa ikääntyvälle väestölle tarkoitetuista palveluista ja auttavat arjen sujumiseen liittyvissä kysymyksissä esim. turvallisuudesta ja kotihoidon palvelujen saannista.

Palveluohjaaja tulee uuden asiakkaan luokse arviointikäynnille, jolloin kartoitetaan ihmisen sen hetkinen palveluiden tarve ja laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Ikäihminen itse tai lähiomainen soittaa palveluohjaajalle ja pyytää tekemään palvelutarpeen arvioinnin.

Palvelutarpeen arviointipyynnön tullessa, asiakkaaseen otetaan yhteys kahden arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen selvitys suoritetaan 7 arkipäivän kuluessa.

 

Palveluohjauksen tehtävänä on tarjota neuvontaa ikääntyneiden ja omaishoitajien palveluista Keminmaan kunnassa. Palveluohjaaja vastaa myös omaishoidon tukeen liittyvistä asioista.  Palveluohjaaja on yhdyshenkilö intervallihoitoon ja palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Palveluohjaaja puh. 040 5783 289 klo 9.00 - 11.00

Seniorineuvoja puh. 040 1713 997 torstaisin ja perjantaisin