Asemakaavat

Asemakaava on maankäytön yksityiskohtainen suunnitelma.Asemakaavassa määrätään rakennusten rakentamiseen tarkoitetut korttelialueet, teiden vaatimat alueet, virkistys- ja puistoalueet sekä yhdyskunnan rakentamiseen tarvittavat aluevaraukset.Asemakaavat vanhenevat ja niitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Keminmaan ensimmäinen Asemakaava vahvistettiin vuonna 1963. Tuolloin asemakaava-alue käsitti keskeisen osan kuntakeskuksesta ja siihen liittyvän osan Isohaaran alueesta sekä Lautiosaaren keskustaajaman. Sittemmin vetovoimaisuuden kasvaessa kaava-aluetta jouduttiin laajentamaan. Keskustaajaman kupeeseen kaavoitettiin Lassilan ja Kallinkankaan alueet. Tämän jälkeen muista kaava-alueista erillisinä alueina kaavoitettiin Pölhön seutu Lautiosaaresta ja Jokisuu Kemijoen alajuoksulle. Tasasenkankaan asuntoalue täydensi myöhemmin Pölhön aluetta. Viimeisimpänä kaavana vahvistui Pörhölänkangas, joka yhdistää Jokisuun ja Palvelualue - Lassilan alueet.  Voimassa olevien asemakaavojen pinta-ala ilman vesialueita on noin 767 hehtaaria.

Keskustan asemakaava-alue

Kemijoen länsirannalla oleva kunnan hallinnollinen keskus. Alueen pinta-ala on noin 120 hehtaaria.

Kallijärven asemakaava-alue

Keskustan tuntumassa taajamajärven länsipuolella oleva palvelu- ja asuinalue. Etäisyys keskustaan noin 0,8 km. Alueen pinta-ala on noin 22 hehtaaria.

Kirkonseudun asemakaava-alue

Keskustan pohjoispuolella oleva hallinto-, palvelu- ja asuinalue. Etäisyys keskustaan noin 1,2 km. Alueen pinta-ala on noin 34 hehtaaria.

Kallinkankaan asemakaava-alue

Keskustan länsipuolella Rovaniemen rautatiehen rajoittuva asuinalue. Etäisyys keskustaan noin noin 1,4 km. Alueen pinta-ala on noin 74 hehtaaria.

Isohaaran asemakaava-alue

Keskustan eteläpuolella Kemijokeen rajoittuva ja valtatie 4:n koillispuolella oleva palvelu- ja asuinalue. Etäisyys keskustaan noin 1,2 km. Alueen pinta-ala on noin 86 hehtaaria.

Palvelualueen asemakaava-alue

Isohaaran alueesta länteen valtatie 4:n molemmin puolin oleva teollisuus-, palvelu- ja asuinalue. Etäisyys keskustaan noin 2,4 km. Alueen pinta-ala on noin 101 hehtaaria.

Lassilan asemakaava-alue

Valtatie 4:n lounaispuolella oleva asuinalue. Etäisyys keskustaan noin 1,9 km. Alueen pinta-ala on noin 76 hehtaaria.

Pörhölänkankaan asemakaava-alue

Pörhölänputaan eteläpuolella sijaitseva asuinalue. Etäisyys keskustaan noin 3 km. Alueen pinta-ala on noin 60 hehtaaria.

Jokisuun asemakaava-alue

Kemijokeen rajoittuvat kuntakeskuksesta noin 3 km etelään oleva asuinalue. Alueen pinta-ala on noin 88 hehtaaria.

Lautiosaaren asemakaava-alue

Keskustan kohdalla Kemijoen itärantaan rajoittuva palvelu- ja asuinalue. Etäisyys keskustaan teitse on noin 3,5 km. Alueen pinta-ala on noin 106 hehtaaria.

Pölhön asemakaava-alue

Lautiosaaren pohjoispuolella oleva asuinalue. Etäisyys keskustaan teitse on noin 5 km. Alueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria.

Tasasenkankaan asemakaava-alue

Pölhön pohjoisosaan rajoittuva asuinalue. Etäisyys keskustaan teitse on noin 5 km. Alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria.

Ajantasa-asemakaavat

Ajantasa-asemakaava on yhdistelmä voimassa olevista asemakaavoista.