Kunnanhallituksen päätöksiä 9.11.2021 

596 § Toimenpidealoite vanhustentalojen peruskorjauksen tarpeesta
Soili Rautio esitti Risto Rimpisalon kannattamana, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Laurilan vanhustentalojen B-rakennuksessa tehdään välittömästi kiireellisimmät putkikorjaustoimenpiteet Einolasta säästyvillä investointimäärärahoilla (lämpöputken korjaukseen saatu tarjous 60 000 euroa) ja aletaan suunnitella Vanhustentalojen A, B, C ja D –rakennusten korjaus- ja uudisrakentamisen suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen mm. ARA:n tuella.

Eeva Lääkkö esitti Tommi Lepojärven kannattamana, että kunnanhallitus päättää tehdä periaatepäätöksen siitä, että vanhukset tarvitsevat asuntoja ja aletaan suunnitella vanhusten asumista kunnassa.

Kunnanhallitus hyväksyi Soili Raution ja Eeva Lääkön esitykset.

 

598 § Elinkeino- ja hankekoordinaattorin palkkavaade

Kunnanhallitus päätti, ettei palkkavaadetta makseta, koska kyseessä on kokonaistyöaika ja työaikalain pykälän 2 noudattaminen. Kokonaistyöajan vuoksi työnantaja ei ole antanut ylityömääräyksiä eikä ole pitänyt työaikaseurantaa.

 

602 § Keminmaan laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2021 - 2024

Soili Rautio esitti Eeva Lääkön kannattamana, että Keminmaan laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2021 -2024 jätetään valmisteluun odottamaan Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman valmistumista ja sillä täydentymistä.
Kunnanhallitus hyväksyi Soili Raution esityksen.


604 § Kunnanviraston peruskorjauksen rakennustoimikunnan nimeäminen
Kunnanhallitus päätti, että rakennustoimikunnan jäsenet ja puheenjohtajat jatkavat aiemman päätöksen mukaisesti muutoksilla, että Minna Lehtoväreen tilalle nimetään Petri Juntikka ja Janne Hietalan tilalle nimetään Ilpo Varonen. Lisäksi rakennustoimikuntaan nimettiin Väinö Ekorre.
Kunnanhallitus päätti nimetä rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi Raimo Arposen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Rainton.

 

605 § Vanhusneuvosto

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin Soili Rautio tekemällä lisäyksellä, että varsinaiseksi jäseneksi vanhusneuvostoon valitaan Timo Rimpisalo ja varalle Risto Rimpisalo ja varsinaiseksi jäseneksi Eila Mattinen ja varalle Kaisa Similä.


606 § Treffi-hankkeen ohjausryhmän nimeäminen
Kunnanhallitus päätti nimetä kunnanhallituksen Treffi-hankkeen ohjausryhmään seuraavat kunnanhallituksen jäsenet:

Varsinainen jäsen                  Varajäsen

Jarmo Saariniemi                   Raimo Arponen
Risto Rimpisalo                      Mika Nikula
Auli Tasala                             Marko Vuorinen


607 § Kemin Seudun Osuuspankin edustajiston vaalit 2021
Jukka Rainto esitti Eeva Lääkön kannattamana, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Tommi Lepojärvi käyttää kunnanhallituksen äänivaltaa parhaaksi katsomallaan tavalla.Kunnanhallitus hyväksyi Jukka Rainton esityksen. 

 

613 § Tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet ja neuvottelu

Vs. kunnanjohtaja teki muutetun esityksen: Kunnanhallitus päättää esittää tytäryhtiöille vuodelle 2022 seuraavat tavoitteet: 
Keminmaan Energia ja Vesi Oy

Lainat ja vastuut ovat liitteenä olevan taulukon mukaiset.
Käydään läpi laina-asia ja velkakirjapäivitys.
Henkilöstöetu pysyy nykyisen suuruisena. Yhtiö päättää edun muodon.


Keminmaan Vuokra-asunnot Oy

Lainat ja vastuut ovat liitteenä olevan taulukon mukaiset.
Henkilöstöetu pysyy nykyisen suuruisena. Yhtiö päättää edun muodon.
Lainan takaus annetaan tarvittaessa kunnan takausperiaatteiden mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan muutetun esityksen. 

Takaisin