Kemin kaivoksen YVA-selvitykseen liittyvää mittausta Matilaisentiellä ja Haukanmaantiellä 

Kemin kaivoksen ympäristönvaikutusten arviointimenettely (YVA) on edennyt selvitysvaiheeseen. YVA-lausunnon perusteella yhteysviranomainen pitää vaikutuksia maa-, kallio- ja pohjaveteen yhtenä hankkeen merkittävimpinä vaikutuksina. Pohjavesivaikutusten määrittämiseksi Kemin kaivosalueella ja  lähiympäristössä tehdään kesän aikana maastossa mittauksia.

 

Viikolla 23 tehdään kalliopinnan ja maakerrosten määritystä tieuria pitkin Matilaisentiellä (n. 2000 m), Haukanmaantiellä (n. 2000 m), avolouhoksen luoteiskulmalta Sivakkaojasta Sivakkavaaraan johtavalla metsätiellä (n. 1650 m) sekä poikittainen linja metsäautotietä Matilaisentieltä Sivakkavaaraan (n. 3000 m). Alla olevassa kuvassa on suunnitellut mittauslinjat. Mittaukset tehdään maatutkalla, GSSI vastaanotin ja 100 MHz antenni, ajoneuvoon asennettuna ja mittaustyön kesto on yksi työpäivä. Viikolla 25 Avolouhoksen luoteiskulmalta Sivakkaojasta Sivakkavaaraan johtavalla metsätiellä tehdään maatutkauksen lisäksi myös sähköistä ominaisvastusluotausta (ERT), jolla määritetään maakerrospaksuutta ja pohjavesipintaa sekä mahdollista kallionrikkonaisuutta. Outokumpu on tilannut selvitykset suunnittelu- ja konsulttitoimisto Afryltä ja varsinaiset mittaukset tekee Geovisor Oy.

Mittaukset eivät estä tiellä liikkumista, mutta toivomme ohikulkijoilta ohitustilanteessa rauhallista kaasujalkaa.

TIEDOTE löytyy myös tästä linkistä

Jos haluatte lisätietoja, olettehan rohkeasti yhteydessä Kemin kaivoksen geologia- ja kaivossuunnittelupäällikköön Jaakko Ihanukseen (jaakko.ihanus@outokumpu.com)

Takaisin