Alueellinen pandemiatyöryhmä: Näytteenottoa pyritään lisäämään 

LÄNSI-POHJAN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

TIEDOTE 21.10.2020

 

Alueellinen pandemiatyöryhmä: Näytteenottoa pyritään lisäämään

 

Länsi-Pohjan alueella otettiin viime viikolla 646 koronavirusnäytettä ja todettiin neljä uutta positii- vista tapausta. Epidemia on alueella edelleen perusvaiheessa. Sairaalahoidossa ei ole tällä hetkellä yhtään Covid-19-potilasta.

 

Jatkotartuntojen estämiseksi on tärkeää, että näytteenottoon hakeudutaan heti, kun oireita ilme- nee. Näytteenottomahdollisuuksia pyritäänkin jatkossa lisäämään myös viikonlopuille. Tällä hetkel- lä näytteenotto toimii kunnissa vain arkisin, Torniota ja Ylitorniota lukuun ottamatta. Tornion näyt- teenottopisteessä testataan nyt viikonloppuisin ensisijaisesti rajanylittäjiä.

 

Altistuneita enemmän kuin keväällä

 

Vaikka tartuntojen määrä on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kevään tilanteeseen verrattu- na pienempi, altistumisia todetaan nyt ratkaisevasti enemmän. Kaikkiin altistuneisiin on otettu yh- teyttä ja heidät on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

 

Ero altistuneiden määrässä voi johtua siitä, ettei tällä hetkellä ole voimassa samankaltaisia rajoituk- sia kuin kevään poikkeustila-aikana. Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee pai- nokkaasti edelleen välttämään kaikkia ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja.

 

Alueellisiin suosituksiin ja rajoituksiin ei ole tehty tällä viikolla muutoksia. Kaikki Länsi-Pohjan sai- raanhoitopiirin alueella voimassa olevat koronavirukseen liittyvät suositukset ja rajoitukset löytyvät sairaanhoitopiirin internet-sivuilta. 

 

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä

 

Lisätietoja antaa: johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, 040 352 1097

 

Takaisin